Verborgen Narcisme & HSP

youtube video small

Intro

Hallo, mijn naam is James van kennis is m8. Ik ben hier vandaag  om te praten over een verborgen narcistische persoonlijkheidsstoornis. En vertel ik jou over wat de relatie is tussen verborgen narcisme en HSP. En sta ik stil bij de kenmerken van hooggevoeligheid bij verborgen narcisten. En leg ik uit hoe het komt dat mensen die HSP zijn, vaak als makkelijke prooi worden gezien door narcisten.

Maar laten we beginnen met vertellen over wat HSP nou eigenlijk precies is.

HSP is een afkorting uit de Engelse taal, en betekend, highly sensitive person. En naar het Nederlands toe vertaalt als hooggevoelig persoon, of hoog sensitief persoon. Binnen de psychologie wordt HSP niet gezien als ’n pathologische afwijking, maar is HSP enkel de benaming voor mensen die kenmerken vertonen van hooggevoeligheid. Een aantal van deze kenmerken zijn,

 • Een HSP heeft ’n groot empathisch vermogen.
 • Een HSP is zeer goed in het zorgen voor, en verzorgen van anderen.
 • In de relatie met andere mensen vind een HSP het moeilijk om grenzen te herkennen, erkennen, en aan te geven. En zijn ze gevoelig voor de mening van anderen.
 • Storingsfactoren uit de omgeving worden door een HSP zeer sterk opgemerkt.
 • Onuitgesproken negatieve gevoelens van anderen, doen hun snel van slag raken. Ook onvriendelijkheid maakt hen eerder van streek.
 • Een HSP heeft ’n kwetsbaarheid voor stress en heeft sneller last van stressverschijnselen zoals maagpijn, onrustige darmen, hoofdpijn, kriebelende zenuwen of een algeheel onbehaaglijk gevoel.
 • Een HSP kan snel leeglopen in contact met andere mensen. Vooral wanneer ze in contact komen met emotionele vampieren.
 • Onder de Hsp’ers zijn zowel rustzoekers als spanningzoekers.
 • Een HSP heeft ’n diepe verbondenheid met de natuur.
 • En is een HSP ook gevoelig voor depressies en verslavingen.

 

En wat nu opmerkelijk is aan deze kenmerken van HSP, is dat je veel van deze kenmerken, mogelijk ook kan herkennen bij mannen en vrouwen met een verborgen narcistische persoonlijkheidsstoornis. En dat hooggevoeligheid iets is, wat bij narcisten in hun karakter kan zitten. En het is mijn ervaring dat vrouwelijke verborgen narcisten doorgaans meer kenmerken kunnen vertonen van HSP, dan mannelijke verborgen narcisten.

Maar.. het belangrijkste kenmerk van HSP ontbreekt nou juist bij narcisten. En dat is het groot empathisch vermogen die HSP’ers wèl hebben, en narcisten niet. Je kan dus zeggen dat verborgen narcisten gevoelige personen zijn, die mogelijk kenmerken kunnen vertonen van HSP, maar tevens dus ook een gebrek aan empathie hebben.

Maar wat is empathie dan eigenlijk?

Empathie is iets wat de meeste mensen hebben. Empathie is het kunnen voelen en begrijpen wat andere mensen voelen. Ook wel invoelend vermogen genoemd. Wij kunnen ons bijvoorbeeld invoelen in iemand als deze persoon emotionele of fysieke pijn heeft. Het kan dan goed zijn dat we bezorgd raken om deze persoon. En als wij iets doen wat deze pijn veroorzaakt bij deze persoon, dan zullen wij snel ons gedrag daarop aanpassen en stoppen met waar we mee bezig zijn. En zullen wij ons bekommeren over hoe we dit probleem kunnen oplossen.
Bij narcisten ontbreekt dit invoelend vermogen. Ze kunnen zichzelf zogezegd niet in andermans schoenen verplaatsen. Je kan dus zeggen dat de pijn die ze jou veroorzaken, niet bestaat in hun verstand. Het ontbreekt hen daarom ook aan schuldgevoelens wanneer ze jou pijn doen, en wanneer ze hun misbruik op jou toepassen.

En hoe komt het dan dat verborgen narcisten een gebrek aan empathie hebben?

Nou, dit heeft te maken met nature/nurture problematiek in de vroege kinderjaren. Waarschijnlijk waren verborgen narcisten vroeger zelf slachtoffers van manipulatie door een verborgen narcistische ouder, of ouders. En wanneer opgroeiende kinderen blootgesteld worden aan aanhoudend narcistisch misbruik, dan kunnen er mogelijk verstoringen optreden in de ontwikkeling van een empathisch vermogen in het brein. Dit houdt in, dat verborgen narcisten niet in staat zijn om de menselijke sensatie van empathische gevoelens te kunnen ervaren, zoals wij die ervaren.

Het emotioneel en/of fysiek misbruik wat verborgen narcisten waarschijnlijk in hun kindertijd hebben ondergaan, heeft naast een gebrek aan empathie, er bij hen ook toe geleid dat ze diep van binnen ’n bijzonder zwak zelfbeeld, en een zeer egoïstisch en egocentrisch karakter hebben ontwikkeld. Met mogelijk sterke sadistische trekken. Maar omdat verborgen narcisten door de tijd heen hebben geleerd, om hun ware karaktereigenschappen voor de meeste mensen verborgen te houden, slagen deze toxische personen er vaak in, om altruïstisch, zorgzaam, sociaal en vol zelfvertrouwen over te komen bij anderen. En kunnen ze mogelijk ook doen alsof ze empathie hebben.

Veel mensen die in een relatie komen met ’n verborgen narcist, denken in het begin dat ze hun soulmate gevonden hebben. Die ene speciale persoon op aarde. Maar later, meestal na het aangaan van een verbintenis, zoals bijvoorbeeld ’n snel huwelijk, verhuizing, of een andere grote levensverandering, dan kan de verborgen narcist een totaal andere kant van zichzelf laten zien. De persoon die eerst perfect was, wordt nu snel boos, is vernederend, gemeen, veeleisend en meedogenloos kritisch. En wanneer er alcohol of drugs aan te pas komen dan wordt het misbruik alleen maar erger. Voor iemand waar we dan diepe gevoelens voor hebben ontwikkeld, zijn deze acties erg wreed.

Het begrip, wat verborgen narcisten in het begin van de relatie tijdens discussies kunnen tonen, is dan uiteindelijk ver te zoeken. En is hun houding dan hoofdzakelijk veranderd naar onbegrip. En laten verborgen narcisten zichzelf steeds meer zien als mensen die niet in staat zijn om tijdens discussies hun eigen fouten toe te geven. Zelfs niet wanneer de fysieke bewijzen overduidelijk in hun kant op wijzen. En die zeldzame keren dat ze tijdens discussies wel hun fouten toegeven, dan is dat enkel en alleen maar om ervoor te zorgen dat de partner de relatie niet verlaat.

Maar omdat verborgen narcisten een onweerstaanbare, en onverzadigbare drang hebben naar repetitief negatief gedrag, dan kan je opmerken dat ze niet in staat zijn om zich aan hun beloftes te houden wanneer ze, zelfs bij hoog en laag beloven om hun slechte gedrag te verbeteren. En dat dus de kans op herhaling van negatief gedrag zeer groot is. Zelfs wanneer verborgen narcisten besluiten om professionele therapeutische hulp in te schakelen.

Iets anders waar veel slachtoffers van verborgen narcisten mee te maken kunnen krijgen is een manipulatietechniek genaamd, Gaslighting. Deze vorm van manipulatie kan er bij de partner voor zorgen dat deze langzaam het eigen realiteitsgevoel verliest. Dit houdt in dat verborgen narcisten zullen proberen om hun partner zo te manipuleren dat deze dan gaat twijfelen over zichzelf en de eigen waarnemingen. Waardoor het gevoel van onzekerheid en frustratie bij het slachtoffer toeneemt.

Door middel van deze sinistere vorm van brainwashing, proberen verborgen narcisten het slachtoffer er van te overtuigen dat er iets grondig mis is met het slachtoffer, waarna de narcist dan zichzelf vervolgens als een rots in de branding aanbiedt. Veel partners zullen zich voor houvast dan ook op de dader richten en dat is ook precies de bedoeling van de verborgen narcist. De angsten en onzekerheden nemen daardoor bij het slachtoffer nog meer toe, waardoor deze nog dieper vast komt te zitten in hun toxische web van misbruik.

Veel van dit type mensen gaan ook makkelijk en vaak vreemd, en slagen verborgen narcisten er vaak in om hun partner te misleiden. Ze kunnen een mogelijk dubbelleven instant houden, omdat ze de beste leugenaars en acteurs zijn die  je je maar kan voorstellen. En wanneer het slachtoffer vraagtekens begint te zetten bij het gedrag van de narcist, dan zullen verborgen narcisten gebruik maken van verschillende manipulatietechnieken zoals projectie en gaslighting als afleidingstactiek om de waarheid te ontkennen.

Ze doen dit door in te spelen op het gevoel bij de partner. Door middel van ontwijkend gedrag, ontkenning, en het slachtoffer bijvoorbeeld te verwijten jaloers te zijn. En dat het slachtoffer zich aanstelt, en zich druk maakt om niets. En dat het allemaal in het hoofd van het slachtoffer zit. Dit kan er voor zorgen dat veel partners van verborgen narcisten vaak met het gevoel komen te zitten dat het voor hen onmogelijk lijkt om de waarheid boven tafel te krijgen. Of dat hun slachtoffers uiteindelijk van zichzelf beginnen te denken paranoïde te worden. Op deze manier van brainwashing proberen verborgen narcisten hun egoïstische en egocentrische plannen te waarborgen, en komen ze er vaak mee weg om hun escapades geheim te houden.

Het is belangrijk dat je je realiseert dat het bij narcisten ontbreekt aan schuldgevoelens wanneer ze jou pijn doen. En zijn narcisten niet in staat om verantwoording te nemen voor hun eigen negatief gedrag. Wanneer ze zich in het nauw gedreven voelen dan zullen verborgen narcisten er vervolgens alles aan doen, en elke techniek gebruiken, om maar niet door de mand te vallen omtrent hun kwaadaardig gedrag. Dit alles, zonder dat ze zich daar ook maar 1 moment schuldig over voelen.

Wanneer een verborgen narcist en een partner al een geruime tijd in een relatie zitten, en de partner besluit om uit de relatie te stappen, dan heeft dit een bijzonder sterk effect op de narcist. Het verliezen van controle over de partner, vindt een narcist verschrikkelijk. En in verwoede pogingen om de controle te houden, neemt de verborgen narcist de toevlucht tot een aantal ongelooflijk inventieve strategieën en mechanismen. De verborgen narcist kan potentieel gevaarlijk worden vanwege hun onvoorspelbare karakter. Ze kunnen agressief worden, wraak nemen en gaan stalken.
De verborgen narcist zal zichzelf nog het meeste als slachtoffer voordoen en weet dit goed naar de buitenwereld toe over te dragen. Door dan roddels en leugens te verspreiden over de ex-partner om deze zwart te maken. Maar ook om de geloofwaardigheid van het slachtoffer er onderuit te halen wanneer deze naar buiten treedt met verhalen over misbruik. Met als gevolg dat veel slachtoffers van verborgen narcisten daardoor niet geloofd worden door vrienden en familie, en in een isolement terecht kunnen komen.

Verborgen narcisten hebben door de jaren heen, en door schade en schande geleerd om hun narcistische karaktereigenschappen voor de meeste mensen verborgen te houden. En kunnen ze naar de buitenwereld toe een smetteloos imago van zichzelf neerzetten. En weten ze door hun façade bijna iedereen te overtuigen dat ze zo lief zijn als een engel. Maar ondertussen moeten ze iemand in het geheim misbruiken om zo te kunnen voldoen aan hun narcistische voedingsbehoefte.

In het kort gezegd houdt deze behoefte van verborgen narcisten in, dat ze diep van binnen ’n zeer sterk verlangen hebben, naar bewondering en/of complimenten. Maar ook dat ze een onweerstaanbare drang hebben naar slecht gedrag. En dat veel van dit type mensen zich constant geroepen voelen om te misbruiken en kleineren. Maar ook om met leugens en manipulatie te proberen, om macht en controle uit te oefenen op anderen. En dat ze door het leed die ze bij anderen veroorzaken, een gelukzalig gevoel krijgen.

Zoals een drugsverslaafde verslaafd is aan dagelijkse toediening van drugs, zo is de narcist verslaafd aan wat men noemt, ‘de narcistische voeding.’

Mensen die niet binnen de zone van misbruik zitten die verborgen narcisten op hun slachtoffers toepassen, zullen deze personen vaker omschrijven als prettige, interessante en leuke mensen in de omgang. In beeldspraak worden verborgen narcisten daarom ook wel eens omschreven, als wolven in schaapskleren.

De acties van verborgen narcisten zijn wreed en gemeen. En kan voor de slachtoffers mogelijk leiden tot de ontwikkeling van een Narcissistic victim syndrome. Dit syndroom is een relatief nieuw begrip binnen de psychologie en betekend letterlijk vertaald,  het Narcistisch Slachtoffer Syndroom. Waarvan de symptomen vergelijkbaar zijn met die van een post traumatische stress stoornis. Het misbruik van narcisten kan zo hevig zijn dat sommige slachtoffers zelfs mogelijk kampen met gedachten van zelfmoord, als resultaat van narcistisch misbruik. Vooral kinderen zijn erg kwetsbaar voor narcistisch gedrag. En dan in het bijzonder de kinderen die HSP zijn.

Maar wat is dan nu de relatie tussen verborgen narcisme en HSP?

Verborgen narcisme kan dus bij een persoon tot uiting komen, door erfelijkheids factoren en door de omstandigheden waarin een kind is opgegroeid. Hier volgt een voorbeeld:

Wanneer een kind wordt geboren met de karaktereigenschappen van HSP, en wanneer dit kind opgroeit in een leefomgeving waarbij sprake is van traumatiserend emotioneel en/of fysiek misbruik, en het kind heeft in de opvoeding meegekregen dat de buitenwereld slecht is,

dan is de kans op de ontwikkeling van een verborgen narcistische persoonlijkheidsstoornis vele malen groter dan wanneer een HSP zou opgroeien in een gezond functionerende leefomgeving.

Nu dit gezegd is, mannen en vrouwen die HSP’er zijn, zijn gevoelspersonen die vaak perfectionistisch, creatief, zorgzaam en bijzonder intuïtief zijn. Ze kunnen dingen aanvoelen die een gemiddeld persoon niet kan aanvoelen. En vaak wordt dit kenmerk omschreven als dat ze een 6e zintuig hebben. HSP’ers zijn bijzonder invoelend, en kunnen het leed en geluk van anderen zichzelf goed aantrekken. Het zijn mensen die doorgaans positieve en mooie dingen kunnen brengen, en ook veel liefde kunnen geven.

En hoe komt het dan dat HSP ‘ers vaak als makkelijke prooi worden gezien door narcisten?

Narcisten zien HSP’ers vaak als een makkelijke prooi, omdat narcisten in hun misbruik, regelmatig beroep doen op het groot invoelend vermogen die HSP’ers hebben. Door het slachtoffer dusdanig op het gevoel te bespelen om deze proberen te overtuigen dat de oorzaak en oplossing van problemen steeds bij het slachtoffer ligt. En dat het slachtoffer dan gaat twijfelen over zichzelf en zich dan schuldig gaat voelen over de situatie. Met als gevolg dat het slachtoffer zich langzaam steeds meer zal gaan schikken, naar de hypocriete eisen en wensen van de narcist. En dat het slachtoffer dan geleidelijk aan gebrainwasht wordt om het misbruik van de narcist te accepteren.

Doorgaans kunnen HSP’ers zich minder assertief, en minder agressief verweren tegen narcistisch misbruik dan een gemiddeld persoon zou kunnen. Omdat narcisten niet alleen manipulatief verbaal sterk kunnen zijn, maar mogelijk ook erg fysiek dominant gedrag kunnen vertonen wanneer ze hun narcistische woede laten zien.

De narcistische woede is een explosieve reactie van de narcist die plotseling tot uiting kan komen wanneer het slachtoffer niet meegaat in de verwachtingen van de narcist. Door bijvoorbeeld boos en gemeen te worden, of dreigende taal te uiten, te gaan schreeuwen, of met dingen te gaan gooien wanneer je weigert om iets te doen wat zij graag zouden willen. Of ze laten hun narcistische woede zien wanneer hun imago op ’t spel staat omdat ze misschien mogelijk door de mand dreigen te vallen omtrent hun kwaadaardig gedrag. HSP’ers zullen dit gedrag als zeer verwarrend, en zeer intimiderend ervaren. Waardoor ze steeds meer aan zichzelf gaan twijfelen en te bang zijn om ook maar iets te doen.

Wil je meer informatie over de waarschuwingssignalen die je mogelijk op kan merken wanneer je met een narcist in een relatie zit, of aan het daten bent?

En wil je meer informatie over de wrede tactieken van manipulatie & misbruik die narcisten geleidelijk aan op hun slachtoffers kunnen toepassen? Dan kunnen wij jou aanraden om alle video’s te bekijken van ons YouTube kanaal, Kennis is m8.

Belangrijk voor de kijkers om zich te realiseren is dat wij in de video’s als voorbeeld doorgaans voor de vrouwelijke narcist hebben gekozen, maar is deze kennis grotendeels ook toepasbaar op de mannelijke variant van deze stoornis. 

Of wil je ons iets vragen? Stuur dan een mail naar kennisM8@gmail.com.

onthoudt, Kennis is m8.

Bedankt voor je tijd.
Tot ziens voor nu en zorg goed voor jezelf.

33 gedachten over “Verborgen Narcisme & HSP

 • 22 juni 2015 om 05:45
  Permalink

  Dank je wel voor het delen van het bovenstaande. Mijn ex partner is een narcist.
  Ik ben nu 5 jaar bezig om bij te komen van die relatie.
  Jouw uitleg geeft mij de mogelijkheid om hem meer te vergeven. Het ligt niet aan mij. Ik heb het niet veroorzaakt. Dat was mijn grootste issue. Waarom kan ik maar niet opstaan en weer een mooi leven voor mijzelf weer maken. Het geeft zoveel begrip voor alles!!!
  Heel erg bedankt. Ik ga de filmpjes bekijken.
  Fijne dag!!!

  Beantwoorden
 • 4 augustus 2015 om 11:18
  Permalink

  Een website die voor slachtoffers veel helderheid verschaft.

  Tijdens het lezen was ik echt verbaasd hoe letterlijk ze alles ook bij mij heeft toegepast. Even in vogelvlucht.
  Mijn verhaal is erg tragisch vanwege het feit dat haar eerste man een zelfmoordpoging heeft ondergaan. Hij heeft hersenletsel opgelopen en zit nu voor de rest van zijn leven in een kliniek.
  Ik weet zeker dat haar gedrag daar mede aan heeft bijgedragen. Na deze poging van haar echtgenoot, wilde ze rechtstreeks bij mij intrekken met kinderen. Dit heb ik geweigerd. Na een verblijf bij haar ouders is ze uiteindelijk toch bij mij ingetrokken. Het was haar gelukt, want ik was al een tijd alleen en ze vertelde dat we soulmates waren en dat ze heel erg bij mij thuis kwam. Haar emails waren doordrenkt met liefdevolle woorden heel knap en zorgvuldig gekozen door haar intelligentie en invoeling! Een gevaarlijke combinatie met narcisme dat altijd werkt bij een man die liefde zoekt. Haar man heeft altijd hard gewerkt, maar naar mijn inziens was het nooit goed genoeg voor haar. Ze raakte in de schulden en toen was ik een oplossing omdat ik destijds veel geld had door verkoop van een landhuis.

  2 jaar heb ik met haar samengewoond en voor mijn gevoel was er iets niet pluis, maar ja de ongekende liefde was heel zoet en dat hielp. In de loop van de tijd begon ze te veranderen… toen kwam de donkere kant boven. Ze praatte veel over andere mannen die haar bekeken op het werk of onderweg in de auto. Ze vroeg heel vaak of ze niet te dik was (zelfbeeld) en ging altijd tiptop naar buiten toe. Ze gaf eerder te kennen als kind misbruikt te zijn geweest en toen stapte ik al vlug in de reddersrol wat ik nooit had moeten doen. Halverwege de samenwoning in mijn eigen ouderlijke woning begon ze over iets merkwaardigs. Let op lezer wat ik nu ga vertellen…..ze begon over het feit dat als mij (ik man van 49 jaar) iets zou overkomen, dus maw overlijden, dat zij met haar kinderen het huis uitgezet zouden worden door mijn ex-vrouw en dochter. Ze wilde graag dat ik iets op papier zou vastleggen dat zij dan hier kon blijven wonen een poos. Ik vond dat toen wel begrijpelijk, maar dat kon toch ook wel in de loop van de tijd, want zo oud was ik ook weer niet en ik had ook geen ziekte die levensbedreigend was.

  Omdat dit in haar ogen niet snel genoeg gebeurde, liet ze zich inschrijven bij de woningvereniging met als smoes…mocht er iets met je gebeuren dan sta ik inmiddels al op de wachtlijst en dan ben ik sneller aan een woning. Na een tijd kreeg ik te horen dat ze een woning toegewezen had gekregen. We zouden gaan latten en de rest zou hetzelfde blijven (en ik geloofde haar ook nog!!). Ze kreeg een leuke woning en iedereen inclusief ikzelf en familie hielpen haar om het in te richten. Ze zei nog, ‘ik ga hier nooit meer weg.’ Maar dat was ook een leugen. Uiteindelijk kreeg ik steeds minder toegang tot haar huisje, want ze had natuurlijk eigen plannen die niemand mocht weten. Ik trof in die tijd een lieve vriendin en daarmee verloor zij haar aanzien en was jaloers. Ze had binnen 2 dagen een vriend (een man met aanzien en een goede functie met een eigen huis en tuin). Na 4 maanden op zichzelf gewoond te hebben en na een korte relatie van 2 maanden heeft ze haar hele boeltje weer bij elkaar gepakt en heeft ze zich bij hem ingenesteld. Hier zie je dus precies dezelfde actie als voorheen. Deze man weet dus helemaal niet wat hij in huis haalt. Ze zal uiteindelijk hem verwennen en dan de vraag stellen, ‘Als met jou iets gebeurd…’
  Door haar schulden uit een woning met restschuld is dit natuurlijk haar redder.

  Als ik dit allemaal geweten had was ik er nooit aan begonnen. Dit is nu kennis en macht. Tijdens het verdelen van spullen kon ze ook agressief zijn. Alles klopt wat in dit artikel staat beste mensen. Pas op, voordat je het weet is dit jouw verhaal. Luister naar je onderbuikgevoel. Oh ja nog iets.. ik (slachtoffer) ben ook een HSP’er begon aan mezelf te twijfelen, maar een goede wijze vriend heeft veel met me gepraat, en na dit artikel ben ik eruit. Voor iedereen die dit herkend wens ik sterkte en hou vooral van jezelf en niet te veel van de ander die niet is wat jij denkt. Niets is wat het lijkt. Dit soort mensen laten een spoor van verdriet, persoonlijk leed en materiële schade na, ook bij kinderen. Ze hebben totaal geen empathisch vermogen, naar de buitenwereld toe wel. Maar binnen een relatie en in zichzelf zijn het de wolven in schaapskleren. Graag hoor ik jullie reacties en ben ook bereid om nog meer details te vertellen hierover. Too much love will kill you anytime. Geniet van het vrij zijn of van een oprechte eerlijke relatie waarin je kunt groeien.

  Beantwoorden
  • 31 januari 2017 om 10:30
   Permalink

   Prachtig geschreven en heel duidelijk..denk/voel dat ik ook met een verborgen Narcist te maken heb en ja ik ben ook hooggevoelig.. dank je wel voor dit stukje groetjes G

   Beantwoorden
  • 19 februari 2017 om 18:31
   Permalink

   Hey Marco, ikzelf heb een langdurige (lat) relatie gehad met een narcist; weliswaar 5 jaar. Ook ik ben hsp. toch wist ik al enkele jaren dat het een narcist was, door opzoekwerk te doen op internet. Alle, maar dan ook alle kenmerken kwamen met hem overeen. Intuïtief wist ik al van in het begin dat er iets niet klopte, maar ik kon er nooit de vinger op leggen. Hij kon ook nooit een verhaal twee keer hetzelfde vertellen; het was een pathologische leugenaar; en eigenlijk denk ik zelfs dat hij zijn eigen leugens geloofde. Hij had ongelooflijk veel relaties achter de rug, waarin hij zogezegd nooit iets fouts had gedaan…..het klopte allemaal niet….Omdat ik mijn eigen woonst heb, financieel onafhankelijk ben, en ik hem toch enkel maar in het wk zag, kon ik mijn energie opladen door de week. Want een narcist gebruikt je hele energie op, het zijn echt ongelooflijke vampieren. Gewoon omdat het ze niet lukt om verbinding met zichzelf te krijgen. Ze zetten dus een constante façade op naar de buitenwereld en in het begin van relaties. Het is hem al bij al dus niet gelukt om mij te veranderen of mij slecht te voelen over mijzelf, maar toch begon ik af en toe aan mezelf te twijfelen. De relatie is nu gelukkig gedaan, voel mij echt vrij en gelukkig nu. Ik kan nog altijd niet van mezelf begrijpen hoe ik hierin verzeild ben geraakt en zo lang in blijven steken. Ik ben van nature een echte optimist en maak graag plezier, heb fijne vriendinnen, ben sociaal geëngageerd. Ik durfde dus, tijdens het wk nooit eens iets anders af te spreken, want hij eiste mij dan volledig op. Zelfs even alleen naar de winkel gaan vond hij NOT DONE. Ik kan een boek schrijven over zijn schijnheiligheid, leugens, ruzies uitlokken, enz…. maar ik ga er verder mijn energie niet meer in steken. Ik moest gewoon even MIJN verhaal kwijt. Daarom, mensen, als je zeker weet dat je een relatie hebt met een narcist…….VERTREK zo snel mogelijk en blijf geen jaren steken in een ongelukkige relatie. Het leven heeft nog zoveel moois te bieden. Steek aub GEEN energie in iemand die het niet waard is. Een narcist is het echt niet waard. Hij of zij kent geen echte liefde; gebruikt je gewoon en werpt je weg als je niet meer voldoet…. Groetjes

   Beantwoorden
 • 17 augustus 2015 om 00:24
  Permalink

  Ik leef op dit moment nog samen , maar ik heb haar gezegd, dat ik binnen nu en een week weg ben.
  Helemaal fout in haar ogen, natuurlijk, dus ze probeert mij tot bepaalde zaken te verlokken.

  Ze verstopt dingen, stiltebehandeling, denigreren, ik ben de loser, nietsnut etc.

  Sinds ongeveer een jaar heb ik me op allerlei sites ingelezen over het fenomeen narcisme.

  Wanneer ik weer eens twijfel aan mezelf, na een “BEHANDELING “van haar, pak mijn life-list, waarop ik de meeste symptonen van narcisme samengevat heb, die lees ik dan een of twee keer door en daarna heb ik weer het gevoel, dat het niet aan mij ligt.

  Ik weet het zeker, het gaat me lukken om hier overheen te komen.

  Groeten Antonio

  Beantwoorden
 • 29 augustus 2015 om 11:24
  Permalink

  Even ben ik sprakeloos…. dan stik ik haast… en vervolgens kwamen de tranen….

  Lieve mensen, wat ben ik jullie dankbaar! Lieve Marco en Antonio, wat klote dat het jullie ook is overkomen! Please Antonio ren!!!!!!! REN REN zo hard als je benen je dragen kunnen!!!

  Wat is dit herkenbaar allemaal en gek genoeg sta ik paf dat er teksten van mannen op staan…. Ik dacht dat het meer andersom zou zijn… Heb een jaar of 5 gedacht dat ik de enige was die zo stom kon zijn… Ik ben nu twee jaar weer op eigen beentjes aan het wankelen… Vecht me door de ellende heen. Heb weer een eigen voordeur, mijn gezinnetje komt weer te staan waar het hoort. In veiligheid en liefde! Maar vanbinnen is het een gaos…. niet beseffend hoe dit zo heeft kunnen gebeuren, wat ik heb gemist, heb fout gedaan anders had kunnen doen. En op een gekke zaterdag ochtend bots ik op deze teksten…..

  Ik kan er voor nu even niet zo heel veel mee, ik zit te vol nu. Maar wat is het bizar dat dit een naam heeft en dat er mensen zijn die dit ook hebben doorstaan!!!!
  Dank jullie wel voor jullie woorden, ik kan na de tranen van dit moment verder lezen en zoeken. Wat een zegen om dit te mogen ontdekken!!

  Heel veel rust en liefde voor iedereen!!!

  Beantwoorden
 • 1 september 2015 om 16:55
  Permalink

  Het is precies zoals het hier staat. Ook de reacties vertellen precies hoe het is. Als hooggevoelig, empatisch persoon ben je extra kwetsbaar voor deze mensen. Dus wees er dan altijd extra op bedacht wie je voor je hebt. Vooral als je verliefd dreigt te worden. Doe onderzoek naar de persoon. Vraag terloops familie, kennissen of het liefst een ex naar ervaringen. Van een Narcist/psychopaat kan je geen eerlijke antwoorden verwachten. En neem daar de tijd voor.

  Gebeurt er ineens iets heel vreemds wat je niet kunt plaatsen, of iets wat onverwacht kwetsend is, luister hier dan heel goed naar. Voel je dat er iets helemaal niet klopt, of kom je hier achter, confronteer de persoon er dan mee op een rustige manier. Krijg je een woede reactie, wordt je belachelijk gemaakt, of krijg jij de schuld van alles? Dan heb je hoogstwaarschijnlijk te maken met een narcist en/of psychopaat (komt in de praktijk op hetzelfde neer).

  Als je dan aan alles voelt dat het fout zit? Stop direct met de relatie, hoe verliefd je ook bent.
  Al staat hij/zij huilend voor de deur, belt of sms’t je constant met de mooiste woorden of excusses, houdt voet bij stuk. Doe je dit niet (wat ik toendertijd heb gedaan) dan ben je verloren en wordt het van kwaad tot erger, tot verschrikkelijk.

  Ik heb dit 12 jaar geleden meegemaakt. Het heeft mij 3 jaar gekost om hier weer enigzins over heen te komen. En nog steeds draag ik de gevolgen, doordat mijn vertrouwen zo beschadigt is. Het enigste wat ik mijzelf nu nog kan kwalijk nemen, is dat ik na 3 maanden in die ‘fantastische’ relatie ineens keihard die andere kant te zien kreeg, het uitmaakte maar na een hevig huilende en excuserende vertoning van haar weer overstag ging. Het werd daarna alleen maar erger en ik verloor mijzelf volkomen. Alsjeblieft, ren weg als je zo duidelijk voelt dat het fout zit en pijn doet. Geloof mij, hoe eerder je stop hoe sneller je jezelf weer terug hebt en hoe minder diep de wonden.

  Nog een tip voor iedereen die hier inzit. Lees de blog van Kathy Krajco. Ik heb 3 jaar met haar gecorrospondeerd. Ze is helaas in 2008 overleden maar haar blog is gered en echt het beste wat je kunt gebruiken als je in zo’n situatie zit- of bent geweest. Zij heeft mij er toen doorheen getrokken.
  En pas vooral op voor sites en youtube-filmpjes die de slachtoffers tot (mede)-schuldigen maken.
  Dit is complete onzin. Of je HSP of wat dan ook hebt, voor mishandeling en misbruik is alléén de dader verantwoordelijk!!!!!

  Beantwoorden
  • 17 juli 2017 om 19:00
   Permalink

   Ik heb het spel met een narcistische vrouw helemaal uitgespeeld ook na de relatie wou ze heel graag vrienden blijven zelfs nog met haar gefietst hadden lat relatie en geloof me liegen liegen manipulatie enz ik ga hier gewoon mee door al hoor ik misschien weken of maanden niks die narcistische vrouwen ook als ze geld en macht zijn nog erger en ik kan het weten

   Beantwoorden
   • 17 juli 2017 om 19:13
    Permalink

    narcistiche vrouwen gaan ook zo snel met je naar bed..en palm je in met kados als ze geld hebben ..doen allemaal leuke dingen met je kids maar geloof me zit geen hart in die mensen zijn clowns en geen Wolfs in schaapskleren ..hebben mannen nodig om zich goed te voelen en daarna iemand kapot te maken omdat je soulmate je allesie erin ziet ga je als man ver en dat gaat je kop koste geloof me ik kan ze uittekenen ..had beter een raam op de Wallen voor haar kunnen huren had ze aandacht en had ik nog wat verdiend …speel dit spel uit ook na de relatie want ze doen nog heel raar na de relatie macht en controle maar allemaal façade mannen ik kan jullie helpen kan ze door en door

    Beantwoorden
 • 6 september 2015 om 02:11
  Permalink

  Niet voor te stellen maar heb het 32 jaar volgehouden tot dat m’n dochter me de ogen opende…..

  Beantwoorden
  • 14 juni 2017 om 23:54
   Permalink

   Bijzonder. Ook na iets meer dan 30 jaar wakker geworden, omdat je niet naar de kinderen kunt ontkennen dat het gedrag van partner naar hen (en ook mij) niet klopt. Om te blijven zwijgen en schikken om de lieve vrede wil en hen geen bevestiging te geven in hun gevoel te kort gedaan te zijn.
   Dat zou naar hen wreed zijn.
   Toch niet met hen vertrekken uit angst voor woede en wraak. Ze zijn nu bijna volwassen en ik heb ze mijn excuses aangeboden voor mijn aandeel in dit geheel. Was liefde dan zo blind? Of heb ik me te verantwoordelijk gevoeld voor het gedrag van mijn partner?
   Therapeut gevonden. Ik moest hier toch iets mee? Maar deze was ervaringsdeskundig en vond dat ik het slachtoffer was en niets te verwijten.
   Dat voelde niet goed en dus contact opgenomen met een psycholoog ik wil graag begrijpen. Ik kreeg therapie waarbij ik tot de conclusie kwam dat beter was te vertrekken uit deze relatie. Alleen de verwarring blijft. Waar doe ik goed aan? Berokken ik de kinderen niet meer schade door in die laatste paar jaar dat ze nog thuis zijn een vechtscheiding te riskeren?
   Of is deze onzekerheid juist de reden dat ik blijf?

   Bedankt voor dat ene zinnetje. Het is veel krachtiger dan mijn hele verhaal. Ik probeer er iets in te vinden waardoor ik beter mijn grenzen kan stellen en de juiste beslissingen te nemen…..

   Beantwoorden
 • 7 september 2015 om 17:50
  Permalink

  Ik weet niet waar ik moet beginnen, maar ik zie het niet meer zitten. Het water staat me aan de lippen, misschien zelfs hoger.

  Ik ben er sinds kort achter dat ik dus al 25 jaar slachtoffer ben van een narcist. Alle verhalen die ik o.a. op deze site lees zijn zo volledig herkenbaar en tegelijkertijd confronterend.

  Al vanaf het begin van onze relatie was het al niet normaal. Maar ja tot over je oren verliefd dus je denkt dat je de wereld kunt verberen
  Zo ontzettend geniepig en langzaam heeft ze me psychisch, fysiek en emotioneel helemaal kapot gemaakt. Vervreemd van mijn familie. Ondertussen zitten we in het buitenlland en je dankt verandering doet waarschijnlijk goed, maar het is alleen maar erger en erger geworden.

  Ondertussen heb ik een burn-out achter de rug en loop hard richting een inzinking. Ik heb totaal geen energi meer, mijn wilskracht is vernietigt en een eigen mening in de kop gedrukt. Zelfvertrouwen bestaat ook al niet meer en ik kan niet meer helder nadenken. Het schrijven van dit stukje kost me al 2 dagen

  Narcisme wordt hier nauwelijks geschat, heb door mijn burn-out bij een psych gelopen maar ik moest de oorzaak bij mezelf zoeken. Natuurlijk laat je als slachtoffer het ook gebeuren. Maar je hebt er domweg geen vat op.
  Ondanks alle goedbedoelde adviezen, zie ik voor mezelf geen uitweg. Doordat ik 25 jaar lang “gemarteld” ben, ben ik aan het eind van mijn latijn, geen vechtlust meer. Het enige wat me rest is mijn “straf” uitzitten en hopen dat zij eerder gaat als ik……

  hell on earth…..

  Beantwoorden
 • 11 oktober 2015 om 00:13
  Permalink

  Ik heb 2 jaar een soort van omgang gehad met een narcist, althans hij vertoonde veel kenmerken. Zo ongelofelijk charmant , zei de juiste dingen waarvan hij wist dat ik daar gevoelig voor was. Ik zelf heb een bepaalde problematiek en daar heeft hij aardig op ingespeeld, misbruik van gemaakt. Wat vond hij zichzelf geweldig en al die verplichte complimenten wat hij verwachte. Alle ontmoetingen moest gaan volgens zijn planning en als ik een keer niet kon ivm mijn werk of omdat ik gewoon moe was, dan reageerde hij nog net niet stampvoetend als een klein kind. Of hij stuurde een mail met nog net niet de uiting de hij de omgang verbrak.

  Hij zoog me emotioneel helemaal leeg en ik herkende mezelf niet meer, ik was een marionet (en dat in zo een korte tijd) Heb een aantal keer geprobeerd om het te verbreken maar liet mezelf overhalen. Want hij “hield” van mij en hij probeerde mij te helpen om mijn gevoel te sturen !!! Begin dit jaar heeft hij de omgang verbroken. Ik had er verdriet van maar kreeg wel mezelf terug, ik genoot weer, mijn vrolijke ik kwam weer tevoorschijn, geen onrust meer.

  Tot hij enkele maanden later mij weer mailde, ik had wel door hij van mij wilde maar hield mij onwetend. Aangezien ik nog met wat vragen zat heb ik hem die ook gesteld. Soms wist hij alles nog goed maar zodra ik een vraag stelde waar hij geen bull shit antwoord op kon geven dan was zijn antwoord, ik ben veel dingen vergeten omdat ik nu in mijn grootste avontuur zit. Lachwekkend, deze man onthou elke zucht elke punt bij wijze van.

  Achteraf heb ik samen met een goede vriend de mails nog gelezen, wat we lazen was leugen op leugen en gemanipuleer, bij eerdere mail contact. Ik heb alles gewist nog 1 mail verstuurd dat hij geen contact meer met mij moet opnemen. Het hem geblokkeerd op mail en dat gaf ook zo een rust.

  Ik was altijd zo spontaan en open maar door deze ervaring, heb ik toch extra voelsprieten gekweekt. Jammer? Nee want wil nooit meer zo een persoon in mijn leven, op welke basis dan ook.

  Beantwoorden
 • 14 oktober 2015 om 14:12
  Permalink

  Wat een heldere beschrijving! Dank je voor het plaatsen ervan.

  Beantwoorden
 • 14 oktober 2015 om 23:19
  Permalink

  Ik heb dat ook die voelsprieten. Aan de ene kant fijn, omdat ik zeker weet dat ik nooit meer het gedrag van een narcist zal toelaten. Aan de andere kant lastig, omdat ik soms trekjes aanzie voor een narcist, wat gewoon een vervelend trekje is van die persoon. Ik haalde dan gelijk uit. Dat heb ik gelukkig afgeleerd, omdat ik mezelf daarmee tekort deed. Nu wacht ik rustig af welk vlees ik precies in de kuip heb zonder direct te oordelen en dat gaat gelukkig goed. Maar ik heb er wel jaren over moeten doen om weer mijn eigen identiteit terug te hebben. 28 jaar geleefd met een narcistische man die ook nog verslaafd was aan alcohol.

  Ik heb kinderen met deze man gehad en ondervind nog steeds de problemen door zijn gemanipuleer zodat mijn kinderen mij afgestoten hebben. Nu is de oudste na 7 jaar weer aan de deur gekomen. Ik weet nog niet met welk doel. Echter ik zal wel laten merken dat het contact deze keer op mijn basis gaat en niet wanneer het haar uitkomt. Zodat ik niet voor een doel weer uit de kast word gehaald en later weer als het haar uitkomt afgestoten word. Ik heb mijn grens al aagegeven dat als ze langs wil komen ze eerst een afspraak maakt. Na 7 jaar zei ze ik kom wel weer eens langs. Mijn mening werd direct al niet gevraagd. Ik heb gezegd eerst een afspraak maken Bevalt het je niet jammer dan. Ik ben klaar met deurmat zijn.

  Zwaar idee dat ik oud moet worden en voortdurend op mijn hoede moet blijven. Geen prettig idee
  Gonnie

  Beantwoorden
 • 26 oktober 2015 om 02:04
  Permalink

  Hallo iedereen,

  Ik heb onlangs iemand ontmoet op een datingsite die eveneens een echte narcist met HSP bleek te zijn.
  Je word er niet goed van gewoon……eerst alles doen om je te winnen, en vervolgens emotioneel afstand nemen en alle communicatie stil leggen als het juist fysiek intenser wordt….

  de man die ik ontmoette was/is echt charmant, intelligent, creatief maar eveneens narcistisch en vervuld van angst voor intimiteit. In zijn manier van reageren en communiceren heb ik kunnen vaststellen dat er echt iets fout zit in zijn hoofd. Zijn geest is ziek en ondanks het feit dat hij met HSP werd gediagnosticeerd heb ik ontdekt dat hij een echte, typische narcist is die het internet afschuimt op zoek naar ” de perfecte relatie” Hij gaat op zoek naar gevoelige, passionele, diepzinnige types die hij wil verleiden, opvrijen, mee naar bed gaan en vervolgens keihard en abrupt afstand nemen, dagenlang niets laten horen, niet reageren op je berichten of niet ingaan op het gesprek dat jij wil voeren.

  En na meerdere dagen stilte en dus emotionele onzekerheid voor jou komt hij plots terug boven water. Dat is zijn tactiek om de persoon op afstand te houden, want intimiteit is té bedreigend voor hem, dat kan hij niet aan. Al het ongevoelige gedrag dat hij zei nooit te zullen stellen heeft hij juist gesteld! Zogezegd wilde hij mij niet voor de sex maar voor zijn hart, ik was de droomvrouw voor hem. Hij deed zich zo empathisch, fijngevoelig voor, hemelde me op, ik was een “topvrouw” maar al even later was ik gewoon ” een toffe”, en die devaluatie is zo typisch voor hen! Plots wilde hij geen relatie niet meer, plots neemt hij afstand. Ik ben iemand die voor zichzelf kan opkomen en dus maakte ik mijn standpunt en behoeften duidelijk maar daar reageerde hij niet op, ik denk dat hij het gewoon niet begreep, het enige wat hem interesseert is dat zijn behoeften vervuld zijn!

  Ikzelf heb HSP en dus dacht ik dat hijzelf zijnde HSP’er hij fijngevoelig en empathisch met me zou omgaan, maar wel neen, helemaal niet! Zijn gedrag was vanaf het begin niet normaal: het kon niet snel genoeg gaan, was op voorhand bang me te verliezen en heleboel emotionele, passionele uitingen….en dan kom je eindelijk dichterbij- wat hij toch wilde?- en dan neemt hij zo een gigantische afstand, héél verwarrend, maar nu begrijp ik het en ik heb hem ontmaskert en daar is hij nu eventjes niet goed van.

  Hij staat nog steeds op de datingssite waar ik hem ontmoette en hij heeft me natuurlijk geblokkeerd maar ik heb hem gesignaleerd bij de site, ik denk dat hij weer volop andere ” slachtoffers” aan het maken. Iets in hem spoort echt niet, en dat is jammer want hij had echt een fantastische man kunnen zijn, er was echt een intense klik tussen ons, ik had dat typische ” soulmate” gevoel. Wat ik wel heb gevoeld, is dat hij diep beschadigd is geweest vanbinnen, dat is zeker, vandaar ook zijn angst voor intimiteit. Ik word er erg droef van als ik er aan denk, de wonde is dan ook heel vers. Ik ben echt op zoek naar een intelligente, liefst een beetje fantasierijke partner en dan schrik ik heel erg als de leuke kerel die ik ontmoet uitgerekend een narcist is mét HSP…dus ja, HSP”ers, kijk uit want sommige onder ons zijn ook hardvochtige narcisten!

  Beantwoorden
 • 28 oktober 2015 om 20:30
  Permalink

  je hebt slechts jezelf in het leven ,
  maar je bent nooit alleen als je lief hebt…

  Als meer dan HSP man voel ik me
  alsof ze me langzaam kielhaald in mn gevoel…
  ik raak zover van mn eigen waarde af dat ik soms alleen nog maar kan huilen…
  ik voel me net n gevangen vogel in n manipulatief net met schrikdraad….
  hoe meer je geeft hoe meer ze nam…heel eenzaam zo… in t samen zijn met haar…zo zonder hart…
  links en dan weer rechts ,boven onder en binnenste buiten , dan weer buitenste binnen…
  geen kant is de goede……ego – centrische…vol van zichzelf maar heel heel leeg…
  de stroom is ineens uit…en ik ben op…..totaal……los…
  ik ga weer proberen te vliegen
  als mn gekortwiekte slagpennen
  weer zijn aangegroeid…
  …ze is weg….

  Beantwoorden
 • 7 november 2015 om 17:15
  Permalink

  Hallo Allemaal,

  ik worstel op dit moment nog met alles wat er boven staat. Ik ben als klein hoogsensitief meisje geboren in een gezin met een narcistische moeder en een narcistische broer. Geloof mij prettig is anders.
  Toch als kind was niemand zich bewust van deze zaken binnen ons gezin. Een therapeut heeft me geholpen om de puzzelstukjes in elkaar te krijgen. Ik snap nog altijd niet hoe ik er ( vrijwel) zonder kleerscheuren vanaf ben gekomen. Geen depressies, geen angstaanvallen alleen heel wat onzekerheid.
  Nu ben ik veilig en ik ben vrij. Ik dank het kleine meisje in mij dat ze zich zo kranig heeft gehouden. Ik heb mijn doelen nooit uit het oog verloren. Ik heb me afgesloten, gewapend en een plan gemaakt. Ik heb mijn plan gevolgd! Ik ben gelukkig en ik denk vaak! Ik was je toch te slim af!

  Beantwoorden
 • 3 oktober 2016 om 00:37
  Permalink

  Hi allemaal.
  Ik denk ook dat dit een bericht is waar ik een aantal dagen over zal doen. Ben net herstellende sinds een maand van een relatie met een vrouw die een narcistische persoonlijkheids storing heeft. Ik zelf ben duidelijk een HSPer en ben redelijk naïef op misbruik gebied. Geef me een film of een verhaal of een medemens die drama beleefd en ik huil mee. Helaas ben ik nu 55 en wel een beetje laat om wakker te worden. Maar hoe meer ik lees (onder andere de berichten op deze site) hoe meer ik snap van wat er gebeurd is in het verleden. Hoe meer ik snap hoe gevoelig ik ben voor narcistisch misbruik. Want schijnbaar ben je een soort magneet voor deze mensen. Ik geef in een relatie alles weg. Mijn liefde mijn zorgzaamheid en helaas ook mijn eigenwaarde, mijn geld etc. En doe alles zo dat iedereen zich prettig voelt. Stiltes, bij ontevredenheid, laten vallen en negeren zijn de beste manier om mij te laten rennen. Ik ga vanzelf alles invullen om iedereen happy te maken. Ben nu 22 jaar zelfstandig ondernemer in de gezondheidszorg en heb een team van 14 medewerkers. Door de jaren heen heb ik nu een aantal mensen om mij heen die al heel lang bij mij werken en weten dat ik een baas ben met veel HSP eigenschappen en daarom bij mij blijven. Diegene die momenteel bij mij werken weten dat te waarderen en maken er naar mijn mening geen misbruik van. En door de jaren heen heb ik geleerd op zakelijk gebied mij iets meer te beschermen. Maar ben een boel misbruik als werkgever tegen gekomen en ik doe er altijd heel lang over om de vrouwelijke narcist in deze op tijd te doorzien. En dan krijgen ze nog zeker 10 kansen om het goede te laten zien. Het blijft voor mij moeilijk te begrijpen dat mensen zo goed en continu kunnen liegen. Je aan kunnen kijken zonder van kleur te veranderen en geroutineerd zijn in het dagelijks liegen dat het de normaalste zaak van de wereld is. Ik zelf stotter 10 keer voordat ik de zin bij elkaar heb en kies dan gewoonlijk maar voor de waarheid omdat ik niet wil leven met leugens in mijn hoofd.
  Daarom ook eerlijkheidshalve . Ik ben een HSPer die gevoelig is voor verslaving. Ben ik in balans met mezelf en mijn relaties is deze behoefte aan verslaving er niet. Dat weet ik van mezelf al jaren en ben altijd met mijzelf in gevecht om het niet te ver te laten komen. Daarom schrok ik er ook van, dat bij de Narcistische persoonlijkheids storing, verslavings risico zeer hoog is en mijn laatste vriendin alles projecteerde en ik redelijk gebrainwasht was, begon ik aan mezelf te twijfelen. Ben ik zelf de narcist!!!!! Twintig online zelf testen gedaan en elke keer normaal . Gegevens van mijn laatste vriendin ingevuld en boef boef boef. Duidelijke Narcistische persoonlijkheids storing.
  Hoe kon ik zo blind zijn. Hoe kon ik niet zien dat elke dag een onprettig gevoel veroorzaakt werd en ik steeds meer rende en invulde en dat normaal vond. De manipulaties in mijn geval zijn geen echte agressie manipulaties. Maar heel fijntjes. Niet direct pakbaar. Maar processen die van dag tot dag beklemmender werden. Gesprekken die me steeds meer in de klem gezet hebben en over de maanden heen steeds meer van mezelf hebben laten opgeven. En als ik terug kijk, waren de gesprekken waar ik mijn natuurlijk instinct tot zelfbehoud liet spreken, de meest ingrijpende die haar volledig door lieten draaien. Alsof ze de controle verloor. Steeds minder contact met mijn vrienden. Minder aan sport doen en aan mijn sportverenigingsleven deelnemen. Stoppen met mijn Studie en het kontakt met mijn kinderen af gebouwd. Ongelooflijk hoe dom kan men zijn. Schijnbaar ben ik zo dom.
  En de tekenen waren eigenlijk zo duidelijk.
  Zij.
  a. Zij heeft altijd een heel snobistisch leven geleid. Het ging om veel geld en mensen en kontakten met veel geld en macht. En mannen die haar vereren en alles voor haar willen doen. Het geld was er niet meer. Maar ze was er zeker van dat ze vanzelf een keer heel rijk zou worden.
  b. Ze liegt veel naar vrienden en vriendinnen en familie. Naar mij toe heb ik dat nooit kunnen vastleggen
  c. Ze is een relatief mooie vrouw. Maar maakte mij dan ook ten allen tijde duidelijk hoezeer mannen haar begeren. Als wij op een feestje kwamen dan werden de personen binnen 10 minuten ingedeeld en mij ook volmondig verteld. Hoe jaloers de aanwezige vrouwen op haar waren en welke mannen haar zouden willen versieren. En ze gedroeg zich daarbij als een ijskoude gravin. En ik dacht nog dit is jouw wereld maar niet de mijne.
  d. Ze is nu 50 en en heeft nooit langer een relatie gehad als 1 jaar en heeft veel relaties gehad die ze wegstuurde en die als een slaaf weer terug kwamen en die ze daarna volledig in de macht had.
  e. Geen enkele empathie naar mij toe of naar andere mensen alhoewel het naar buiten toe zo lijkt. In de relatie ontdek je dat pas na maanden. Maar haar vrienden zullen dat nooit te zien krijgen.
  f. In alle restaurants en winkels die we waren (Echt allemaal) eiste ze een voorkeur behandeling op. Het gerecht moest aangepast worden of ze wenste een speciale levering.
  g. Ook ik moest haar als een prinses behandelen en op handen dragen anders was ze beledigd en volgde een afstraffing van dagen. Niemand of werk mocht een keer belangrijker zijn als zij.
  h. In de 11 maanden die we samen zijn heeft ze nog nooit sorry gezegd, wel 1 spijtbetuiging waar ik direkt het gevoel bij had dat het niet klopte, het was namelijk achteraf gezien geen “sorry”maar een “ ik begrijp je” . En ik wel honderden malen op mijn knieën tot tranen toe
  i. Gesprekken zonder einde die helemaal tot niets geleid hebben en waar ik elke keer het gevoel had wat raar. Het lukte maar niet om op 1 lijn te komen. En ze kwamen ook elke keer weer terug totdat ze het antwoord had wat ze wilde. En ik werd steeds beter in dat ene antwoord “Ja schat” Omdat de rest onmogelijk was en ik dacht ja ze is ook zo beschadigt in haar leven dat wordt wel een keer beter. Het was zo erg dat ik zelfs tegen mijn medewerkers reflexmatig hetzelfde zij als ze wat vroegen. “Ja schat” en dan gaf ik mezelf maar een klap voor mijn kop. De laatste maanden had ik elke avond de tranen in de ogen staan omdat ik maar niet tot haar doordringen kon en ik over mij heen liet walsen en ik wist dat anders reageren niets zou veranderen. Ze heeft de tranen gezien en de uitleg gehoord waarom ik huilde maar ze kon niets met mijn uiting van mijn gevoel. KOUD KOUD KOUD
  j. Kritiek of een afwijzing van wie dan ook, veroorzaakte een heftige woede en verwarring in haar gedrag. Die woede heeft ze mij wel gedreigd dat ze dat kan en vroeger heeft gedaan, maar heeft mij altijd een milde versie laten zien. Maar de vulkaan eronder kon ik voelen hoe ze op knappen stond.
  k. Maar de grootste manipulatie is de manipulatie op het gebied dat ze al zo veel heeft geleden en ik haar niet nog meer aan mocht doen. En de gesprekken ook niet de weg naar de compromis leiden, maar eerder ophielden met ik heb al zoveel geleden en geef al zoveel dus doe nou maar wat ik wil.
  l. En de hele tijd voel ik dat ze eigenlijk een grote brok onzekerheid is. En dat dit alles een masker is om haar te beschermen tegen de grote boze wereld. En ik haar wel zal redden want ik ben verliefd. En het zal ooit een keer beter worden. En ik kan haar helpen.!!!!
  m. Ondertussen over de maanden betaalde ik 80% waar ik geen moeite mee heb. Maar toch is het gek dat iemand die de relatie in stapt en zegt voor zich zelf te willen zorgen. Ondertussen niets daar voor doet en gaande weg de verantwoording toch bij de ander neer legt en het zo stuurt dat ze er niets aan kan doen. Terwijl ze 8 maanden de tijd had om wat te doen, maar gewoon niet deed en alles te min voor haar was. Ik zit nog steeds te denken, hoe heeft ze dat nou voor elkaar gekregen. ( Het meeste met medelijden en slachtoffer rol)

  Ik kan helaas het hele alfabet hier opvullen maar dat wordt teveel. Maar voor degene die nog meer ervaring informatie wil ben ik graag bereid om de andere negentig % die onderwater zit graag vertellen. En hoe meer ik schrijf hoe dommer ik me voel dat ik zo ver mee ga in dit misbruik. Maar wil aan de andere kant wel ervaringen delen en daarom schrijf ik zoveel. Heb deze relatie op buik gevoel beëindigd. Ondertussen was ik zo grijs gedraaid dat ik niet meer wist wie of waar ik was en had al veel verloren. Maar wist uit het verleden dat dit niet normaal was maar begrijpen kon en kan ik het nog steeds niet.
  Ben in 2004 gescheiden van mijn 1e vrouw, is al 12 jaar geleden. Ontdek nu pas dat die relatie die ik 17 jaar met deze vrouw gehad heb op vele gebieden, net zo verlopen is. Ook zij is en was niet in staat tot empathie. En de gesprekken gingen hetzelfde en zolang ik haar script volgde ging alles goed. Ook zij stelde hoge eisen aan het leven en geld. Maar deed daar zelf niets voor. Bij deze beëindiging die zij heeft gedaan heb ik stalking en kwaadsprekerij jarenlang beleefd en is mijn leven over 4 a 5 jaar onmogelijk gemaakt. Ben nu aan het verwerken en aan het overdenken of ik deze vrouw en ook de voorlaatste vriendin niet ook in de categorie van verborgen narcisme moet inschalen. Helaas denk ik dat ik nu pas wakker wordt. Met dank aan deze site en vele andere berichten. Ik geloof dat ik nu eerst mijzelf moet gaan vinden.
  Veel sterkte aan allen en wens jullie een tijdig inzicht.
  En vooral op tijd wegrennen.
  Rene

  Beantwoorden
  • 17 juli 2017 om 19:55
   Permalink

   René pas goed op die vrouwen als iets te mooi lijkt is het vaak ook zo ..super gevaarlijk een narcistische vrouw heb dat meegemaakt iemand uit Brabant een schande voor zon mooie provincie en deze vrouw verdiende zelf goed geld …maar als man denk je wouwwwwww hebben geen ziel geen gevoel spelen op je gevoel wat je gemist hebt in je leven schuwen niks zelf hun lichaam geven ze weg enzzz maar na een tydje zie je als zielige wezens maar dat zien hun niet wij hebben gevoel hun niet is al erg zat die stumpers

   Beantwoorden
  • 13 augustus 2017 om 15:55
   Permalink

   Dank je wel Rene voor het delen van jou ervaringen met een partner met narcisme, zo herkenbaar.Je bent niet dom ,je bent een prooi geweestvan die narcist ,dezen hebben blijkbaar hun zinnen gezet op hooggevoelige mensen….het is schitterend dat je nu eerst jezelf terug gaat zoeken en inbalans komt met je emoties en gevoelens .ikwens je veel succes!
   Ik wou dat ik weg kon maar zit met mijnrug tegen de muur ,geen uitkering door toedoen misbruik vd partner controle weet je wel…
   Ik ben zo moe heb hetchronischvermoeidssyndroom ondertussen en heb vele dagen dat ik niet weet hoe heyt nog verder moet..maar kwens jouw veel sterkte en succes toe met je ontdekkingsreis naar jezelf .,het ga je goed! Madeleine.

   Beantwoorden
 • 21 december 2016 om 23:41
  Permalink

  Hoi,

  Voelt zo raar…. Mijn vriend heeft mij weer laten stikken…..dat is al de 4de keer…en elke keer komt hij terug omdat hij mij mist en omdat het nu anders gaat zijn!!! Elke keer geloof ik hem, ga mee in zijn verhaal huil mee en zeg het komt wel goed. En dan, elke keer weer neemt hij weer afstand, ik kan hem alleen zien als het hem uitkomt, als hij tijd heeft. Als ik zeg dat ik hem mis, zegt hij ik heb daar geen tijd voor om jou te missen…. Hij steekt zich overal achter weg, spijt dat hij toen zijn eerste vrouw heeft laten zitten voor niets, zij is ondertussen helaas overleden, en nu overcompenseert hij dat tov zijn zonen, van alles kopen maakt niet uit wat het kost, als iemand daar iets van zegt boos worden, hij is steeds bang dat het niet tussen ons gaat lukken, zoekt steeds uitvluchten waarom het niet zou lukken…. Als hij veel geld uitgeeft vraagt hij…. Vindt jij mij nu een dikke nek? Ik zeg neen, je doet met je geld wat je wil en dan zegt hij, ja dat denk ik ook…. Hij haalt mij dichtbij met lieve woorden en als ik dan terug ben en te dichtbij kom stoot hij mij weer weg. Dit is zoooo vermoeiend… Deze keer zat het heel diep, ik heb zelfs gedacht om uit het leven te stappen… Zo’n pijn en leegte!
  Mijn bff en zus waar ik steeds terecht kan zeiden dat is een narcist, je moet weg… Ik ben beginnen te lezen wat dat was en hij heeft daar heel veel karaktertrekken van….
  Ik dacht altijd dat ik HSP was/ben…. Maar nu ik dat bovenstaande artikel gelezen heb zie ik daar ook van mezelf in….. Ik wil niet zo zijn!!!! Dit is zo beangstigend!!!!

  Help……

  Petra

  Beantwoorden
  • 22 december 2016 om 14:22
   Permalink

   Hoi Petra, dank je voor je reactie en ook moedig van je dat je een bericht hebt achtergelaten. Ik begrijp dat je emotioneel er even doorheen zit en ik denk dat het ook goed is dat je een aantal mensen hebt waar je op terug kan vallen. Dat is wel fijn.

   Ja of deze man een narcist is of niet dat is mij nog niet helemaal duidelijk, maar ik begrijp wel dat het aan alle kanten rammelt. Als je het aan mij vraagt dan is weggaan en nooit meer terug naar deze man, een verstandige keuze. Als beloftes steeds worden gebroken en jij steeds wordt teleurgestelt dan wordt het tijd dat je jezelf gaat afvragen of je wel de juiste weg bent ingeslaan met deze man. Ik raad je daarom ook aan om afstand te nemen en niet meer ontvankelijk te reageren wanneer hij weer voor je neus staat om dingen weer op te pakken. Hoe goed hij ook zn best doet om jou terug te krijgen.. trap er niet in meid.. er staat anders niet dan ellende op jou te wachten.

   Als je het lastig vind om te herstellen na deze breuk dan kan ik je misschien wel in contact brengen met een coach die jou daarin kan begeleiden.

   Ik denk dat het sowieso verstandig om eens met een psycholoog, coach of andere hulpverlener over te praten. Omdat je suicide gedachten hebt en ook omdat je jezelf voor een gedeelte herkend in de bovenstaande omschrijving.

   Ik herken mezelf in jou wanneer je zegt ‘ik wil zo niet zijn’. Dit waren ook precies mijn gedachten toen ik erachter kwam dat mijn (toenmalige) vriendin een NPS had (heeft). Ook ik was ooit een niet zo’n fatsoenlijk persoon, en kon zeer egoistisch zijn. Echter mijn ervaringen met narcisten hebben mij toen gemotiveerd om mn leven drastisch om te draaien en me te richten op een eerlijk en integer leven. Want idd.. zo wil ik niet zijn. En tot zover bevalt me dat prima. En als ik dat kan.. dan kan jij dat ook.

   Groet,
   James

   Beantwoorden
 • 9 januari 2017 om 23:24
  Permalink

  Zo herkenbaar allemaal. Het is echt bizar dat ik bijna drie jaar na dato pas de energie heb om wat er gebeurd is en nog steeds gebeurd te verwerken. Drie jaar geleden heeft hij mij en ons zoontje toen hij vier maanden was verlaten, met nog een trap na dat ik degene was die de relatie voor hem onmogelijk maakte.

  Hij heeft gedreigd, alles gedaan om mij compleet zielloos te maken. Ik heb gedacht dat ik dood ging. We hebben drie jaar een relatie gehad en het was de grootste hel die je je maar kunt bedenken. Ik had dood kunnen zijn. En ik heb gevoeld gezien in zijn ogen dat het hem geen reed kon schelen. Ik beschouw hem als een psychopaat. Ik heb gevoeld dat hij mij (bijna) dood wilde. Ik schrijf ook bijna dood want hij wil mij zien lijden. Hij zou over mij heenstappen en zonder om te kijken doorlopen. Ik herken alles wat hierboven geschreven is.

  Sinds de scheiding gebruikt hij ons zoontje om mij op alle mogelijke manieren te tergen. Ik heb zoveel zorgen gehad. Mijn dreumes van 1 jaar moeten oplappen door dingen die bij hem gebeurden waar ik geen zicht op had. Tien maanden lang werd mijn zoontje gemiddeld 10 keer per nacht wakker. Klemde zich tegen mij aan volledig in paniek. Ik kon hem niet alleen laten slapen. als ik mij al omdraaide werd hij al wakker en begon te huilen. Nu wordt de kleine groter en mijn ex heeft een nieuwe vriendin. Mijn ex heeft zijn hele familie inclusief zijn nieuwe vriendin tegen mij opgezet. Niets gaat volgens het boekje. Hoe respectvolle ouders met elkaar omgaan. En ik besef mij nu dat boos worden geen zin heeft en hem juist voedt. Het is vreselijk te zien en te merken hoe hij drie jaar na dato nog steeds zoveel lelijkheid creert met leugens en manipulaties. Ik vraag mij nog steeds vaak af waarom. Wat naief is, ik weet het. En dat de kleine het onderspit delft.

  Ik ben naar veel instanties gestapt om mijn zorgen te delen, om advies te vragen en ik merkte dat ze unaniem als enige zeiden na mijn verhaal: maar je wilt hiermee toch niet zeggen dat de kleine zijn vader niet mag zien? Iedereen bachataliseerde mijn verhaal en weet het aan mijn emoties of wat ze ook maar dachten. Dat is voor mij heel traumatisch geweest. Niemand geloofde mij of leek het weg te wuifen. Inclusief mijn familie. Met mij ging het slechter en slechter. De hele relatie was al een roulercouster van ellende sadisme en diepe vernederingen, sarcasme en arrogantie… Mijn ex dreigde dat hij er alles aan ging doen om mij helemaal kapot te maken en ik zag dat hij het meende. En dat hij er alles aan ging doen om de kleine van mij af te nemen. Ik begin nu weer wat aan te komen… ik woog twee maanden geleden nog maar 53 kilo met een lengte van 1.70. Ik was de afgelopen drie jaar zo moe dat ik nog nauwelijks mijn zoon kon aankleden.

  Mijn ex jent nog iedere dag maar ik ben in een opwaardse spiraal. Op het moment dat ik wist: als ik nu zo doorga red ik het niet,- ben ik opgestaan. Ik ben gaan dansen. Een keer in de week. Biodanza. Ik heb de eerste lessen alleen maar gehuild omdat tijdens het dansen ik oogcontact had met zulke liefdevolle mensen. Zo zorgzaam zacht en vriendelijk dat ik brak. Ik besef mij dat ik nog heel veel moet verwerken. Ik droom regelmatig dat mijn ex mij wil vermoorden. Hij is altijd heel rustig in mijn droom. Tuurt in het rond met zijn kille blik op zoek naar mij om mij te pakken. Ik ben verstopt en hou mij doodstil. De laatste droom was dat hij met zijn auto voor mijn huis stopte en naar binnen tuurde. Ik voelde mij in de val… Ik vraag mij af of ik een posttraumatische stress stoornis heb opgelopen.

  Sorry dat ik zo in het wilde weg aan het schrijven ben. Fijn in elk geval alle herkenning en lotgenoten….

  Beantwoorden
  • 10 januari 2017 om 11:20
   Permalink

   Dag Ella, dank je voor je verhaal. En je hoeft je niet te verontschuldigen voor, in het wilde weg te schrijven. Dat is niet nodig. Het is een lastige situatie waarin je zit. Ook voor jou is het verstandig om je huisarts en een psycholoog te bezoeken. Zij kunnen jou helpen om op een verantwoorde manier weer meer grip te krijgen op je leven. Verdiep jezelf in de NPS en je zal zal merken dat hoe meer je weet, je ook sterker komt te staan. Narcisten zijn voorspelbaar in hun gedrag en vertonen het type gedrag wat je kan verwachten van een 5 jaar oud kind. Ze zijn stiekem, sluw. leugenachtig en vol bedrog. Een tip die ik je kan meegeven is.. Observeer, maar absorbeer niet. Alles wat ze zeggen en doen is omdat ze controle willen hebben over jouw leven en over jouw gemoedstoestand en gaan ze ver om dit te krijgen. Bezoek ook eens een veilig thuis en laat je informeren over welke maatregelingen je kan nemen om het voor jezelf veiliger te maken in het geval van bedreiging en stalking. Mocht je nog vragen hebben mail me dan op kennism8@gmail.com.

   Sterkte
   Groet, James

   Beantwoorden
 • 22 februari 2017 om 12:06
  Permalink

  HSP en dan als een magneet die narcisten aantrekken. Maar ook andere ongezonde relaties. Mensen met bindings- verlatingsangst trek je ook aan. In ieder geval mensen die fysiek en emotioneel niet beschikbaar zijn om een gezonde relatie aan te gaan. Ik ben nu 49 jaar. Het is 7 jaren geleden dat ik de narcist verliet. En heb me 3 jaar voor de gek laten houden door een man met bindingsangst. Die zoveel bagage had, dat hij er niet zelf uitkwam en dit verdoofde met drank. Wat ik me afvraag is, hoe lang duurt het herstel na een relatie met een verborgen narcist? Ik heb nu jaren therapie. Ik ben ervan overtuigd als je niet werkt aan je eigenliefde, HSP of niet, het keer op keer gebeurt dat je foute partners blijft aantrekken…..Dank je voor artikel!

  Beantwoorden
 • 22 juni 2017 om 11:11
  Permalink

  Beste mede mensen,

  Ook hier iemand met dezelfde ervaringen, die door James en jullie beschreven zijn…

  Ben er in de afgelopen 2jaar na bijna 50 levens jaar achter gekomen dat ik geen veronderstelde Introvert ben, maar overduidelijk voldoe aan de kenmerken, die ’n HSP worden toegeschreven.

  De uitvoerige ervaringen met verborgen narcisten” zal ik jullie besparen, komen echter vrijwel geheel overeen met die van jullie..

  Toch ter info wat levensgebeurtenissen:
  Als 4 jarige heb ik ’n echtscheiding “mogen” meemaken, waarnaar ik verder ben opgevoed door mijn vader, die geen liefde kon geven, maar mij slechts aandacht gaf door het onderwijzen in normen & waarden van de voor-oorlogse generatie en langdurige preken als ik niet voldeed aan zijn eisen.
  Verder kreeg ik te maken met mijn Peet tante, die mij in haar rol van stiefmoeder-na de geboorte van haar eigen zoon- totaal afwees en bij voorkeur negeerde. Als ik toch ’n keer om aandacht vroeg, beklaagde zij zich bij m’n vader, die mij daarop terechtwees…

  Mijn moeder zag ik slechts tijdens een deel van de kerst- en zomervakantie, doordat ik met het “gezin” verhuisde naar ’t buitenland….

  “Thuis” in de zin van begrip, acceptatie, veiligheid en geborgenheid heb ik zodoende nooit ervaren.
  HSP bestond nog niet, en dus was ik ’n raar kind.

  M’n adaptieve overlevingsgedrag (niet opvallen) werd natuurlijk ook op de diverse scholen opgemerkt. Omdat “presteren” thuis niet beloond werd, en ik slechts (negatieve) aandacht kreeg bij “niet-presteren”, waren de rapportcijfers navenant….

  Eenmaal uit huis kreeg ik m’n eerste relatie in 1993 met ’n vrouw, waarmee ik ’n zoon kreeg. ’t Huwelijk heb ik na 9 jaar in 2002 moeten verbreken, ’n burnout en ’n maagzweer rijker.
  Zij heeft vervolgens in de loop der jaar mijn zoon van mij vervreemd. Nu hij al ’n tijdje pubert en volwassen wordt zoekt hij gelukkig zelf weer contact en leert mijn kant van het verhaal (Ook hij heeft kenmerken van ’n Hsp-er).
  Mijn eerste Ex bleek achteraf (met de kennis van nu) ’n milde vorm van Narcisme in zich te hebben….

  De 2e relatie, die van 2004 tot 2015 duurde, (met daaruit ’n zoon en ’n dochter) ontwikkelde zich in ’t patroon zoals door James omschreven.
  Deze “volmaakte” verborgen narcist gooide ’n lijntje uit volgens ’t boekje, ik hapte met m’n HSP empathie vol erin en raakte verstrikt in ’n haar web van manipulatie, leugens en ’t gas-lighting.

  Eindresultaat waren weer ’n burn-out, baanverlies, n hartoperatie en Slaap apneu. Ik kan niet alles aan haar toeschrijven, (’n genetische aanleg zal er vast geweest zijn), maar toch… haar bijdrage was aanzienlijk.

  Dankzij de begeleiding in m’n hartrevalidatie, ’n 2e lijns Psychoanalyst en veel leeswerk vielen de schellen van m’n ogen en zag ik ’n patroon in m’n leven….
  Zoekend naar liefde, maakte ik mij afhankelijk van anderen met alle gevolgen vandien.

  ………
  Met die opgedane (zelf) kennis denk ik inmiddels de ultieme liefde gevonden te hebben (Garanties zijn er natuurlijk niet) en werk ik – al ben ik nog steeds werkeloos- vol goede moed aan de jaren, die mij nog resten.

  Mijn 3 kinderen tracht ik dàt te geven, wat ik zelf heb moeten ontberen, en probeer ze te wapenen tegen ’t zuigen de vampierisme van hun moeders. Gelukkig is er voor m’n jongste 2 ’n co-ouderschap, zodat ik meer invloed kan hebben in het begeleiden van hun ontwikkeling als mens.

  Ook mijn jongste zoon vertoont HSP kenmerken, naast zijn gedragsproblemen, die gepaard kunnen gaan bij “HB” (Hoog Begaafdheid), met mijn levenservaring hoop ik hem sterk genoeg te kunnen maken met ’t dragen van zijn kruis.
  Dochterlief schijnt (tot nog toe) volledig “normaal” te zijn…. 😉

  Mindfulness, Carpe Diem en overlevingsdrand hebben zodoende ’n diepere betekenis gekregen!!

  Je gaat er alleen onderdoor als jij jezelf opgeeft, dus blijf voor jezelf vechten…..
  (Uiteindelijk doen wij dat toch allemaal, óók de narcisten en de andere mensen met ’n stoornis) 🙂

  Beantwoorden
 • 23 juni 2017 om 23:21
  Permalink

  Ik ontmoette Richard in 1987. Hij zag er knap uit en woonde bij zijn ouders. Hij was vriendelijk, knap en charmant. Hij was bang voor zijn vader. Hij had jaren geleefd als een goeroe. Toch vinden de meeste hem arrogant. Hij heeft heel veel meisjesharten versierd en misbruikt.

  Toen ik pech kreeg met de relaties kwam Richard in mijn leven. Hij had veel meegemaakt en leunde op mij, was zielig en deed verlegen en hulpeloos. Ik werd verliefd op hem, omdat hij een uitstraling heeft wat hem onweerstaanbaar leek. Hij deed gelovig en deed alsof hij geroepene was. Maar vanaf begin mocht hij me twee zoons niet. Hij deed wel aardig om zijn karakter te verbergen. Toen hij veel dronk en in slaap viel bleek hij slaapapneu te hebben. Opname volgt in het ziekenhuis en kreeg een C pap. Het was wel een hele geworstel. Toch kwamen wij eruit.

  Ook tijdens conflicten met zijn vader, ook toen ik geopereerd werd aan mijn heupen, en sterfgevallen, leuke dingen met feestjes, en we deelde lief en leed. Hij maakte veel grapjes en zong gekke liedjes, trok gekke gezichten waardoor ik steeds een slappe lach kreeg, en in bed was hij eerst heel lief en verwende mij. Telkens bleef hij nachtbraken en vervolgens kwam ik moe op me werk. Het stelde niks voor,volgens hem. Hij heeft zwaarder werk dan ik, heeft MBO diploma,,’s, en ik zelf werkt bij de wasserij maar dat stelde niks voor.

  In gezelschap gaf hij mij wel complimentjes waardoor ik ging blozen en verlegen van werd. Maar thuis kon hij dominant zijn. Ik mocht niks verzetten in huis, geen spullen mogen kapot gaan, en ik moest mijn mond houden tegen de Anderen. Hij had weleens over een mes in je rug krijgen, dat hij dat kreeg en werp bij mij een speer in mijn rug. Toen ik huilde,troostte hij mij niet, ook niet in de kerk. In begin wel. Toen sloeg hij zijn arm om me heen.

  Later trok hij met valse voorwendsel bij mij in, van wegen zijn Cpap en ook van wegen de tuin. Hij maakte de tuin als een paradijs, deden we barbecue. Klaagde veel over zijn werk,over de ambtenaren, en altijd negatief. Tegelijk is hij trots dat hij meer mag doen op zijn werk. Hij was altijd aan het woord aan ik mocht niks zeggen want dan nam hij het over.

  Toch ken iedereen hem als zowel vriendelijk als arrogant. Hij werd sneller boos toen ik hem terecht wees op zijn drank en zijn gedrag. Hij dreigde weg te gaan. Ik mocht mijn zoons ineens niet meer zien. Hij gaf mij de schuld over zijn eigendommen die hij kwijt was of dat er iets kapot is. Ik was de ene keer alles voor hem en dan ineens de Hoer. Mijn ogen werden op tijd geopend. Hij beschuldigde mij ook van overspel. En dan ineens haalde hij uit en sloeg mijn glazen tafel in diggelen. Hij vluchtte naar zijn huis,belde op en toonde hij spijt. Bij mij thuis begon hij te janken als een kleine jongen. Ik huilde ook want hij had een puinhoop gemaakt. Hij probeerde me terug te krijgen door mij te manipuleren. Vervolgens heeft hij recht op zijn spullen maar mag niet zomaar binnen komen. Op 1 juli word de spullen opgehaald en gebracht. Hij bleef maar stalken.

  Beantwoorden
 • 11 juli 2017 om 22:12
  Permalink

  NARCISTISCH MEDIUM. Jarenlang bezochten we een nationaal en internationaal bekendstaand medium. Zelfs bekend van radio en tv. Hadden daar goede ervaringen mee. Dus toen wij gevraagd werden voor een aantal maanden mantelzorg hoefden we niet lang na te denken om ja te zeggen.
  Zo vertrokken we vol vertrouwen en goede moed naar een land hier 6000 km vandaan om de nodige zorg te verlenen. Hoe anders pakte alles uit. Het medium ontpopte zich als een narciste van de ergste soort. Probeerde zelfs in onze relatie binnen te dringen en een van ons voor zich te winnen en daar gebruik van te maken voor zichzelf. Onze achting voor het medium sloeg om in verachting. Nu hadden wij al de nodige ervaring met narcisten maar dit sloeg werkelijk alles. Ons vertrouwen sloeg dan ook al snel om in afgrijzen en we waren blij dat onze tijd er op zat en we terug konden keren naar huis.
  Nu weten we uit eigen ervaring dat er ‘spiritueel narcisme’, ‘narcistisch mediumschap’ bestaat en dat deze mensen ongestoord hun gang kunnen/ mogen gaan. Dat niemand daar blijkbaar door heen kijkt en ze landelijk, mondiaal, hun praktijken kunnen uitoefenen.
  Waarom deze tekst? Wij willen jullie inlichten voor dit verschijnsel. Kijk goed uit, laat je niet misleiden. GA VOORAL AF OP JE EIGEN GEVOEL, OOK ALS JE MOEILIJK ZIT, BEHOEFTE HEBT AAN BEGELEIDING, OF EVEN NIET MEER WEET WAT JE MOET DOEN. LOOP NIET TE SNEL NAAR EEN OF ANDER MEDIUM OF SPIRITUEEL GENEZER. JE KUNT MEER DAN JE DENKT!

  Beantwoorden
 • 12 juli 2017 om 08:46
  Permalink

  Dank je voor het delen van jouw ervaring. Dit is een interessant verhaal wat je schetst. Ik vind het spijtig voor je dat je dit mee hebt moeten maken. Maar je maakt desondanks een sterk punt.

  Zeker in tijden wanneer je een gids zoekt om je pad (terug) te vinden is het mens eigen om beroep te doen en om consult te vragen bij individuen die beweren dat ze speciale gaven hebben. Of zoeken mensen steun bij individuen die zeggen dat ze in contact staan met het bovennatuurlijke. Ik geloof zeker dat er zeker personen zijn die dit oprecht kunnen en idd een speciale gave hebben. Er is nota bene meer tussen hemel en aarde dan alleen datgene wat we kunnen zien. Sterker nog. Het universum bestaat voor meer dan 90% uit energieen en materie die wij mensen niet kunnen waarnemen. Dit is wetenschappelijk bewezen. Wie ben ik dan om te zeggen dat dit allemaal onzin is.

  Het probleem is echter dat er tussen deze genuine mediums, paranormale individuen en spirituele leiders, er een groot aantal charlatans zijn die begrijpen dat doen alsof je een gave hebt, een makkelijke manier is om mensen te manipuleren. Dit zijn mensen die op zo’n achterbakse manier proberen om anderen voor hun karretje te spannen voor egotistische motieven. En kunnen sommige van hen (zoals het verhaal hierboven aangeeft) daar ontzettend goed in zijn. Maar ondertussen houden deze fakers ontzettend veel mensen voor de gek en misbruiken ze de mensen die het dichtst bij ze staan en die in ze geloven. Er zijn in de geschiedenis van de mensheid ontzettend veel van dit soort nare mensen geweest.

  Veel narcisten en een aantal psychopaten die ik in mijn leven ben tegen gekomen hadden dan ook opmerkelijk genoeg iets in gemeen. En dat is dat veel van deze toxische personen een religieuze achtergrond hebben. Daar bedoel ik mee dat ze opgegroeid zijn in een religieus gezin. Maar hebben ondertussen ook een kindertijd meegemaakt vol manipulatie, misbruik en mishandeling. Ben daarom voorzichtig wie je vertrouwd en waarover je ze vertrouwd als je hulp nodig hebt op spiritueel vlak. En probeer toch altijd met beide benen op de grond te blijven staan.

  Groet,
  James

  Beantwoorden
 • 26 juli 2017 om 00:16
  Permalink

  Beste,

  Ik kwam hier op deze site terecht op zoek naar info over psychopathie bij jongeren. Mijn ex is psychopaat, heb het merendeel van bovenstaande verhalen gelezen en het is allemaal heel herkenbaar. Ik kwam er achter in 2013, maar de manipulaties duren voort. Heb al heel wat literatuur doorgenomen intussen, maar wat mijn aandacht trekt op deze site is dat jullie beweren dat een HSP narcist en/of psychopaat kan worden… Waar kan ik hierover uitgebreide info vinden?

  Tot nu toe had ik gevonden dat het onmogelijk was om als HSP narcist te zijn, maar ik ken een HSP die uiterst narcistische trekken begint te vertonen en die combinatie brengt mij in de war, het gaat trouwens om een jongere. Hoe kan men dit gedrag veranderen?

  Alvast bedankt!

  Beantwoorden
  • 26 juli 2017 om 08:08
   Permalink

   Dag Mary,

   Het is belangrijk om te begrijpen dat narcisme nog altijd een boek is met een open einde. Wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat er nog steeds nieuwe dingen ontdekt worden over pathologisch narcisme. Dit is ook een reden waarom het DSM om de zoveel tijd ge-update wordt vanwege steeds nieuwe inzichten en kennis. Maar staan de vakbladen ook regelmatig vol met nieuwe informatie over narcisme. Het is belangrijk om niet zomaar alles aan te nemen wat een ander zegt, maar trek je eigen conclusies op basis wat je leest en wat jouw eigen ervaringen zijn.

   Pathologisch narcisme is erg complex en er bestaat niet zoiets als de narcist, of de psychopaat. Natuurlijk hebben deze fenotypen hun eigen unieke kenmerken, maar zijn er onderling variaties te vinden in deze persoonlijkheden. Hier zijn een paar voorbeelden in diversiteit van pathologisch narcisme

   de klassieke narcist, de verlegen narcist, de sensitieve narcist, de psychopathische narcist, de intelligente narcist (cerebral), de verborgen narcist, de openlijke narcist, de gesloten narcist, de criminele narcist, de introverte narcist, de kwaadaardige narcist.. etc.

   Het verhaal wat wij gepubliceerd hebben is op basis van eigen ervaringen met narcisten.
   Wil je meer weten over narcisme en HSP. Dan is het verstandig om zelf op onderzoek uit te gaan en bijvoorbeeld te googlen op HSP, sensitief narcisme en/of verlegen narcisme.

   https://www.exitnarcist.nl/narcisme-verschillende-typen-en-soorten-narcisten/
   http://www.narcisme.net/typen-narcisme/
   https://www.psychologytoday.com/blog/anxiety-zen/201508/shy-sensitive-introverted-and-narcissistic
   https://www.psychologytoday.com/blog/communication-success/201601/7-signs-covert-introvert-narcissist

   Wil je begrijpen hoe kinderen kunnen uitgroeien tot een narcist? Bekijk dan onze video over de verborgen narcist

   Sorry, ik weet niets over gedragsveranderende pedagogische therapieen of zoiets dergelijks. Hiervoor moet ik je doorverwijzen naar een kinderpsycholoog.

   Groet,
   James

   Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.