Over mdmz.nl

Narcistisch misbruik vindt vaak plaats achter gesloten deuren, uit het zicht van de buitenwereld.

Mdmz.nl maakt zich sterk voor de verspreiding van kennis over de Narcistische Persoonlijkheidsstoornis, met als doelstelling dat deze problematiek niet langer verborgen gehouden wordt in de duisternis maar naar de oppervlakte komt en zichtbaar wordt.

Deze website is opgericht in 2014 door, en voor slachtoffers van narcisme.