Verdeel, & Heers – De isolatie tactieken van verborgen narcisten

In de relatie met verborgen narcisten dan is hun manipulatieve gedrag erop gericht om controle & macht te krijgen over het leven van hun slachtoffers. En een veel voorkomende tactiek die ze daarbij hanteren is wanneer verborgen narcisten middels een sinistere methode proberen om hun slachtoffers in een sociaal isolement te manoeuvreren. Verborgen narcisten willen iemand sociaal isoleren

 • wanneer ze hun narcistische voeding ►► uit iemand willen halen
 • of wanneer ze een situatie of persoon als een bedreiging ervaren
  • bijvoorbeeld wanneer een slachtoffer serieuze vraagtekens begint te zetten bij het pathologische gedrag van de narcist. Mogelijk wanneer verborgen narcisten het gevoel hebben dat hun leugens en bedrog in het openbaar dreigen te komen en wanneer hun imago schade dreigt op te lopen. 
  • of wanneer verborgen narcisten de macht en controle over een slachtoffer dreigen te verliezen. Mogelijk omdat een slachtoffer uit de relatie dreigt te stappen.
  • of kunnen ze een isolatie methodiek op iemand uitvoeren wanneer verborgen narcisten het gevoel hebben te moeten concurreren met iemand.

En wanneer verborgen narcisten een persoon of personen als doelwit hebben gemarkeerd dan kunnen ze op een bepaald punt in een privé of werkrelatie mogelijk gaan starten met het devalueren van iemand. En kunnen ze met roddels, leugens, halve waarheden en bedrog proberen om een negatief imago rondom een persoon te vormen. En proberen ze op deze manier bij anderen om de opinie over een persoon of personen negatief te beïnvloeden. 

En in andere gevallen doen verborgen narcisten dit zelfs door in het geheim snode plannen te smeden, situaties te arrangeren en in scene te zetten, en kunnen ze er voor zorgen dat hun doelwit mogelijk de schuld krijgt van iets wat de narcist heeft gedaan. Verborgen narcisten dus erg goed om doelbewust, gewetenloos en zonder schuldgevoelens in beeldspraak iemand ‘een oor aan te naaien.’ En weten verborgen narcisten daar vaak ook mee weg te komen.

Verborgen narcisten kunnen dus op verschillende sinistere manieren proberen om mensen zo te manipuleren dat bijvoorbeeld het algemeen beeld over de integriteit of kundigheid van een persoon ernstig wordt aangetast. Met als doelstelling dat deze persoon daardoor sociaal buitengesloten wordt.

En wanneer narcisten succesvol zijn in het isoleren van hun slachtoffers dan ervaren veel narcisten ook een gevoel van genot wanneer ze weten dat het slachtoffer daardoor emotionele pijn heeft. Verborgen narcisten zijn vaak dus sadistisch van karakter en kunnen ze hun narcistische voeding halen uit het leed dat ze bij anderen veroorzaken.

En om deze doelstelling van sociale isolatie te kunnen bereiken handelen verborgen narcisten volgens verschillende strategieën die ze in uiteenlopende situaties kunnen toepassen. Deze strategieën worden ook wel verdeel & heers strategieën genoemd en worden al millennia jaren lang door de mensheid toegepast om te kunnen domineren over anderen. Hier volgen een paar voorbeelden:

sociale isolatieloverboy/girl manipulatie. Verborgen narcisten zijn erg goed in het manipuleren en het bespelen van anderen, en weten ze hoe ze een wig kunnen drijven tussen mensen.

Wanneer verborgen narcisten een vriendschap of relatie met iemand willen aangaan dan hanteren verborgen narcisten vaak ook een patroon waarin ze in de beginperiode vaak veel positieve aandacht geven aan een persoon. Maar wanneer bijvoorbeeld een verborgen narcist en een partner samen een verbintenis zijn aangegaan, en wanneer de narcist zich comfortabel begint te voelen in de relatie dan kan hij of zij mogelijk gaan starten met het manipuleren van de partner zodat de partner dan gedurende relatie, steeds meer de banden verbreekt met de omgeving. 

Verborgen narcisten doen dit door in gesprekken met de partner te roddelen en kritiek te uiten over personen uit de vriendenkring en familie van de partner. En doen ze dit vaak in combinatie met het vertellen van leugens. Mogelijk zelfs in combinatie met een toenemende mate van intimidatie en agressie door de narcist. De verborgen narcist probeert op deze manier een situatie te creëren dat de partner dan gaat twijfelen over deze mensen en dan mogelijk in de manipulatie van de narcist gaat geloven, en dan gedemotiveerd raakt om deze sociale relaties nog verder te onderhouden. Dit kan er mogelijk voor zorgen dat het slachtoffer dan een apathische houding aan gaat nemen naar de eigen familie en vrienden (of collega’s) toe, en contacten dus ‘vrijwillig’ af begint te stoten. En dat een slachtoffer daardoor dus in een kwetsbare positie terecht komt en nog dieper vast komt te zitten in het misbruik van de narcist. Dit type misbruik zie je vaak terug bij loverboys/girls maar vind je ook terug in andere type relaties met narcisten. 

sociale isolatieagressie, intimidatie en chantage. Sommige verborgen narcisten kunnen mogelijk ook agressief worden en bedreigingen gaan uiten, om ervoor te zorgen dat het slachtoffer bijvoorbeeld meewerkt om een geheim te bewaren. Een geheim wat dan alleen het slachtoffer en de verborgen narcist weten. Het slachtoffer ervaart dit geheim dan ook als een isolement omdat hij of zij daardoor het gevoel kan krijgen nergens naartoe te kunnen met de hevige gevoelens, emoties en gedachten die daarbij komen kijken. 

sociale isolatiemanipulatie van sociale groepen – I Een andere effectieve isolatie methodiek is wanneer de verborgen narcist de sociale omgeving van een persoon probeert te manipuleren, zodat deze de banden met deze persoon verbreken.

Gebruikelijk doen verborgen narcisten dit door in te spelen op het gevoelsleven van anderen. Door slecht te praten over een doelwit proberen ze de sociale omgeving ervan te overtuigen dat er iets mis is met deze persoon. Mogelijk doordat de verborgen narcist het doelwit bijvoorbeeld afschildert als ‘psychisch niet in orde,’ Of dat deze persoon als ‘onbetrouwbaar‘ of ‘agressief‘ wordt bestempeld. Of wordt er bijvoorbeeld ingespeeld op homofobische groepsgevoelens, en wordt een doelwit denegrerend bestempeld als homo. Waar het op neerkomt is dat narcisten manipuleren om hun doelwit te beschamen, kleineren en te veroordelen. En begrijp dan ook dat de beschuldigingen die narcisten uiten niet eens waar hoeven te zijn.

Verborgen narcisten zetten  hun slachtoffers dan ook in een kwaad daglicht. En vaak doen ze dit door hierbij gebruik te maken van Projectie & Gaslighting manipulatie technieken. En wat verborgen narcisten dan doen is dat ze in gesprekken met anderen, hun eigen tekortkomingen op het slachtoffer gaan projecteren. Met andere woorden, het is de narcist zelf die onbetrouwbaar, agressief of psychisch niet in orde is. 

sociale isolatie jpgEen veelvoorkomend gevolg van dit type isolatie is dat het Facebook profiel van het slachtoffer massaal door anderen wordt afgestoten en geblokkeerd.

Veel slachtoffers verklaren achteraf enorm verrast te zijn geweest over de reikwijdte van manipulatie die narcisten kunnen hanteren. En kan dit voor enorm veel frustraties leiden wanneer blijkt dat zelfs ‘goede vrienden’ & familie plotseling het slachtoffer de rug toekeren. 

manipulatie van sociale groepen – II  Er zijn meerdere redenen waarom verborgen narcisten kunnen proberen om de sociale omgeving van hun slachtoffers te manipuleren. Maar hoofdzakelijk doen ze dit wanneer ze het slachtoffer als een bedreiging zien wanneer deze naar buiten dreigt te treden met verhalen over misbruik. En proberen verborgen narcisten door leugens en halve waarheden te vertellen over het slachtoffer om de geloofwaardigheid van het slachtoffer eronderuit te halen. En hopen verborgen narcisten dat op deze manier hun eigen imago zoveel mogelijk buiten schot blijft en zo min mogelijk schade oploopt.

En in een poging om een vrijwel smetteloos imago te behouden kunnen verborgen narcisten zichzelf geloofwaardig profileren als slachtoffer, en kunnen ze het slachtoffer geloofwaardig aanwijzen als de misbruiker.

Verborgen narcisten zijn dus erg goed in het omdraaien van hun kwaadaardige verantwoordelijkheden. En slagen verborgen narcisten er vaak in om anderen te overtuigen van hun (valse) onschuld.

 

manipulatie van sociale groepen – III Verborgen narcisten kunnen deze methode van publiekelijke manipulatie mogelijk ook toepassen wanneer ze merken dat het slachtoffer serieuze vraagtekens begint te zetten over de relatie en wanneer het slachtoffer afstand dreigt te nemen van de narcist. Mogelijk omdat het slachtoffer emotioneel verward & uitgeput raakt en wil ontsnappen aan de situatie.

sociale isolatie jpg 05En dus, doordat verborgen narcisten proberen om hun slachtoffers in een sociaal isolement te forceren, hopen ze dat het slachtoffer daardoor als het ware emotioneel ‘breekt’. Met als doelstelling dat het slachtoffer dan weinig weerstand biedt aan de narcist wanneer deze zichzelf als ‘houvast’ aanbiedt, en op deze manier het slachtoffer weer naar zich toe trekt voor nog meer manipulatie en misbruik. Ontsnappen aan een verborgen narcist wordt op deze manier vrijwel onmogelijk gemaakt met alle gevolgen van dien voor het slachtoffer.

Je kan dus zeggen dat veel verborgen narcisten met hun isolatietactieken zullen proberen om een situatie te creëren waarin ze hun eigen persoonlijke pathologische fantasieën van controle & macht, bedrog en misbruik op hun slachtoffers kunnen uitvoeren. En zijn ze dus erg goed om doelgericht, een groeiend wantrouwen en apathie tussen mensen te creëren. En slagen ze er vaak in om situaties met bedrog in een bepaalde richting in te sturen die gunstig is voor de narcist, en waardoor hun slachtoffers steeds verder sociaal alleen komen te staan. Met als gevolg dat het misbruik van de narcist op hun slachtoffers daardoor in veel gevallen ook nog verder toeneemt. En boven alles zijn verborgen narcisten tevens ook erg goed in het camoufleren van hun misbruik, zodat dit door de buitenwereld in de meeste gevallen ook niet (als misbruik) opgemerkt wordt. 

Het gebrek aan empathie in het karakter van verborgen narcisten zorgt ervoor dat ze dit kunnen doen zonder geweten. En dus voelen verborgen narcisten zich niet schuldig wanneer ze hun misbruik op anderen toepassen, en genieten ze van het leed die ze bij anderen veroorzaken. Verborgen narcisten zien andere mensen alleen maar als objecten om te gebruiken, en zijn hun slachtoffers niets anders dan een pion in het sadistische, egocentrische en manipulatieve spel die verborgen narcisten spelen. Wil je meer weten over verborgen narcisten?  ►► (Youtube video)

Bedankt voor je tijd. Tot ziens voor nu en zorg goed voor jezelf.

Groet, James

 

3 gedachten over “Verdeel, & Heers – De isolatie tactieken van verborgen narcisten

 • 5 juni 2017 om 14:23
  Permalink

  Interessant stuk. Het helpt om de narcisten onder ons te herkennen. Ik mis echter informatie over hoe een narcist zelf geholpen kan worden. Zijn ze te helpen? Is narcisme te verdrijven uit iemands leven?

  Beantwoorden
  • 7 juni 2017 om 09:23
   Permalink

   Dag Harold dank je voor jouw reactie. Om je vraag te beantwoorden wil ik je eerst vertellen over het narcistisch spectrum.

   Het is belangrijk om te begrijpen dat narcisme een algemene benaming is voor menselijk gedrag. En omdat iedereen uniek is in persoonlijkheid en we allemaal onderling verschillen kan je narcisme zien als een spectrum waarin iedereen zijn of haar plaats inneemt.

   Dit narcistisch spectrum kan je op zich weer onderverdelen in een aantal categorieen.. van gezond narcisme.. tot licht toxisch narcisme.. tot vol pathologisch narcisme (zoals de narcistische persoonlijkheidsstoornis)

   En dan terug te komen op jouw vraag of iemand met een pathologisch narcistisch karakter geholpen kan worden. Onze huidige zorgstelsen stelt mensen in onze maatschappij in staat om deel te nemen aan verschillende vormen van therapie als dat gewenst en noodzakelijk is. De middelen voor herstel zijn aanwezig. waar het op neer komt is dat;

   Als een persoon in staat is tot een realistische en integere reflectie en zelfreflectie (eventueel met behulp van een therapeut) en de wil is er om te veranderen dan is er een reele kans van slagen tot gedragsverandering.

   Echter binnen het narcistisch spectrum wijst de praktijk uit dat mensen die voldoen aan de kenmerken van een narcistische persoonlijkheidsstoornis, dat deze personen niet van zichzelf willen/kunnen erkennen dat ze een probleem hebben met hun persoonlijkheid. Dit soort type mensen kunnen mogelijk wel deelnemen aan een therapievorm maar stoppen ze er al weer snel mee. Voor therapie om te werken moet je namelijk wel de overtuiging hebben dat je een probleem hebt.

   maw.. hoe meer en krachtiger de kenmerken van een nps aanwezig zijn bij een persoon.. hoe kleiner de kans tot succesvolle therapie. En wanneer iemand volledig voldoet aan de kenmerken van deze stoornis dan is het vrijwel uitgesloten dat vormen van therapie gaan werken bij deze persoon.

   Sorry.. dont shoot the messenger. Het is altijd goed om de mening van andere deskundigen te raadplegen.

   groet,
   James

   Beantwoorden
 • 7 augustus 2017 om 14:05
  Permalink

  De kans op een succesvolle therapie is miniem. Zie de youtube filmpjes van HG tudor https://www.youtube.com/channel/UCge1h5fEmC4sU1fN6TgevIA/videos en Sam vaknin.
  Volgens de eerste is narcisme het eind van een schaal die loopt van co-dependentie, superempathisch, empathisch, normaal, naar narcistisch, narcist, (sociopaat,psychopaat). Ieder heeft wel wat narcistisch in zich, alleen de narcist heeft dat in overdreven mate, en is daar zo behendig en bedreven in geworden, dat ie niet meer anders wil en kan. Beiden zijn in behandeling, maar al zijn ze zich bewust geworden van hun aard, ze kunnen wat aanpassen, maar niet veranderen.

  Het lijkt me dat therapie ook “leren” inhoudt, maar de narcist ziet zich al als perfect, de buitenwereld deugt niet, hij minacht die. Het opdoen van zelfkennis wordt dus erg moeilijk. Zie hoe een narcist of zelfs iemand met sterk narcistische trekken, reageert op hem/haar aanspreken op gedrag: hij/zij ontploft.
  Alhoewel George K. Simon, psych en schrijvert van de boeken “in sheep’s clothing”en “character disturbance” zegt https://www.youtube.com/user/georgeksimon/videos daar al 10-tallen jaren succes in te hebben

  En nu ik toch aan het aanhalen ben: Patricia Evans geeft in haar boek “controlling people” heel duidelijk weer hoe narcisten manipuleren en wat je ertegen kunt doen.
  Al zal het handhaven van een intieme relatie ondoenlijk blijven

  Beantwoorden

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.